BEGHELLI чрез дистрибутора си Логолайт Инженеринг достави нови системи за управление за аварийното и евакуационното осветление за Центъра за управление на въздушното движение София. Условията поставени от инвеститора бяха системите да са модерни (трябваше да последните модели), да имат живот на батериите си минимум 5 години и да са съвместими с вече инсталираните аварийни и евакуационни осветителни тела, тоест да могат да ги управляват и контролират по захранващата линия.

На тези условия отговаряха системите централна / групова батерия на BEGHELLI PRAEZISA модел NZBVE MINI. Нещо повече, новите системи централни / групови батерии, доставени на Центъра за управление на въздушното движение са с живот на батериите повече от 10 години. Също така новите системи могат да управляват до 32 броя аварийни и евакуационни осветителни тела на токов кръг, в сравнение със само 20 броя на други производители. Размерите им са компактни, като на старите групови батерии, които имат много по – малко възможности от новите. Електромонтажните работи, настройките и програмирането на централните / групови батерии модел NZBVE MINI бяха извършени също от Логолайт Инженеринг. Накрая бяха направени 72 часови проби и те бяха приети от инвеститора Центъра за управление на въздушно движение София.