Може ли светлината на осветителното тяло да бъде синхронизирана с естествения биологичен ритъм на човешкото тяло? МОЖЕ ! Това е възможно само с осветителните тела от серията PANEL LED RTI от BEGHELLI !

За да поддържаме ефективното и здравословното състояние на човешкото тяло и психика, ние създадохме осветителни тела, които възпроизвеждат естествената светлина – слънцето.