BEGHELLI достави нови системи за управление за аварийно осветление за РВД София

BEGHELLI чрез дистрибутора си Логолайт Инженеринг достави нови системи за управление за аварийното и евакуационното осветление за Центъра за управление на въздушното движение София. Условията поставени от инвеститора бяха системите да са модерни (трябваше да последните модели), да имат живот на батериите си минимум 5 години и да са съвместими с вече инсталираните аварийни и…